Ah, ah, ah! Çanakkale dediğimizde yüreğimiz yanar, içimiz kanar. Anadolu'muzun nice nice yiğidini, Ülkemizin nice gencini Çanakkale Savaşlarında şehid verdik.

Çanakkale Cephesi'nde yaklaşık 10 bin üniversiteli, 70 bin orta öğretim öğrencisi şehadete ermiştir. Çanakkale'de 250 binin üzerindeki şehidimizin içinde birçoğu okumuş ve Ülke kalkınması için çalışmaya hazır gençler idi. 

Ah, ah, ah Çanakkale ah! Sende nice nice değerimiz ve o dönemin okumuş nesli, eğitim almış nesli de gitti.

Çanakkale Savaşı yalnız bir savaş değil, yetişmiş bir neslin de kıyımıdır. Büyük bir cevherin, insan cevherinin de kıyımıdır. O kıyımın arkasında da yine siyonist Yahudiler ve bilumum masonlar var. 

Melun 1. Dünya Savaşında ahmak İttihat Terakkiciler ki onları savaşa mahsus ve kasıtlı olarak sürükleyen bir avuç siyonistYahudi ve Masonlardır. 

İttihat ve Terakki bir siyonist Yahudi ve mason oluşumudur. Her ne kadar perde önünde güya vatansever bazı adamlar görünse de perde arkasında siyonist Yahudiler ve bilumum Masonlar vardır.

O siyonist Yahudiler ve masonlar, İttihat ve Terakki’nin saf ve ahmak adamlarını güderek Ülkemizi lanetli 1. Dünya Savaşı’na yönlendirmekle Osmanlı’yı yıkmayı hedeflemişlerdir. Bundan dolayı “Osmanlı’yı yıkanlar siyonistYahudiler ve masonlardır” diyoruz. 

O siyonistler, o Yahudiler ve o masonlar aynı zamanda 1915 Ermeni Tehcirini de perde arkasında yönetmişlerdir. Zaten 1908 meşum (uğursuz) İkinci Meşruiyet’in ilanında da siyonist Yahudiler ve bilumum masonlar etkili rol almışlardır. Bu Ülkeyi bölmek ve parçalamak için son 200 yılda bütün kötülük ve hain tuzakların perde arkasında siyonistYahudiler, masonlar ve görüntüde Müslüman sanılan gizli sabatayistler vardır. 

İşte o mahluklar, İngilizlerin de içinde yer aldığı sinsi bir planla Ülkemize saldırtmışlardır.

İngilizlerin son 200 yüzyıldaki Başbakanların birçoğu, belki de hepsi siyonist Yahudi ya da masondur.

İngilizlerin 1. Dünya Savaşı’ndaki Mason Başbakanı David Lloyd George için Ansiklopedilerde şöyle bilgi var: “Liberal Parti'den seçilen son başbakandı. I. Dünya Savaşı boyunca ülkesini yönetti, savaş sonrasında Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde baş rolü oynadı. Osmanlı Devleti’nin parçalama siyasetini destekledi, Türk Kurtuluş Savaşı süresince Britanya (İngiliz) hükûmetini idare etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olanOsmanlılara karşı açılmış savaşın baş mimarı David Lloyd George oldu.”

Bu adam gibi mason biri daha var. İngiltere Eski Başbakanı Winston Churchill o da 2. Dünya Savaşı’nda kilit rol oynadı. 

Şu anki yaşadığımız Dünya’da Ülkelerin ve siyasetin şekillenmesinde iki Dünya Savaşı etkili rol oynadı ve her iki savaşı da siyonist Yahudiler ve masonlar başlattı ve yönetti. 

Ve biz bu gün bu zor durumdaysak Dünya’da tüm Müslümanlar olarak, bunun sebebi siyonist Yahudiler ve bilumum masonlardır. 

Çanakkale Savaşlarında bize karşı savaşan bir birliğin isminin “Siyonist Katırlar Birliği” olduğunu biliyor musunuz? Siyonist Yahudiler, o zamanki İngiltereBaşbakanına ve ordu yetkililerine etki ederek savaşa katılıyorlar ve Osmanlı Ordusuna o Siyon katırları Birliği olarak saldırıyorlar. O birlik belki küçüktü ve belki de sembolikti. Ancak melun siyonist Yahudiler o savaşta saflarını seçtiler ve “bizi sırtımızdan vurdular.”

Niye “bizi sırtımızdan vurdular” dedim?

1492 yılında o zamanki İspanyol Kraliçesi I. İsabel, bir sürgün kararnamesi imzalayıp Ülkelerindeki tüm Yahudileri sürgüne gönderdiğinde Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Fatih Sultan Mehmed Han’ın Oğlu ve Yavuz Sultan Selim Han’ın Babası veli derviş gönüllü II. Beyazıd, Osmanlı Ülkesinin kapılarını Yahudiler’e açtı ve o Yahudiler’in birçoğu Selanik’e yerleştirildi. 

Yerleştirildi de ne oldu? O Yahudiler, maalesef Osmanlı’yı yıktı ve parçaladı. Osmanlı’nın yıkılışında birinci hamle olan 1909 yılındaki Hareket Ordusu’nun Selanik’ten gönderilmesi asla tesadüf değildir. Osmanlı’nın yıkılışında “Selanik ve Yahudiler kilit isimdir.”

İşte o Yahudiler, bize olan minnet borcunu ödemek ve Osmanlı’ya sadık kalmak bir yana Çanakkale’de Osmanlı’ya karşı savaşmışlardır. Hâlâ da bize karşı savaşmaktadırlar. 

7 Ekim 2023’ten beri terörist İsrail çoluk çocuk demeden, yaşlı genç dinlemeden ve kadın erkek ayırmadan 6 aydır Filistin’de ve Gazze’de zulüm işliyor ve katliam yapıyor. Ve o katil İsrail’in en büyük hedefi ve düşmanı Türkiye’dir. Uyan Ey Müslüman aklını kullan Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hedefte tarihte de sen varsın ve halen de siyonistlere göre en büyük hedef ve düşman sensin. Sen de seni düşman bileni sakın dost bilme. 

Ey Müslüman Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı en büyük düşmanın siyonist Yahudiler ve İsrail’dir. Bunu asla unutma. 

O düşman 1915 yılında sana karşı açıkça savaştı. Asırlardır da sinsi sinsi sana tuzak kurmakta ve sana karşı hile ile savaşmaktadır. Hâlâ onu dost mu biliyorsun.

Kimse kusura bakmasın. Bir kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu halde ve tarihi gerçekleri bildiği halde siyonist Yahudiler ve masonlara dost ise “ya kanı bozuktur ya imanı yoktur.” Üçüncü ihtimal yoktur.

Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünde böyle duygu ve düşüncelerle bunları yazdım. 

Dert söyletir. Dertliyim yazdım ve söyledim. 

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferimizin109. yıl dönümünde aziz şehid ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ecdadımızın şanlı zaferleri ve destanlara konu olacak kahramanlıkları ezelden ebede bize ve Müslüman Gençliğine örnek olsun.

Bu yazımın sonunda hassaten belirtmek istiyorum: Dedemin kardeşi 1. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde şehadete ulaştı. İsmi Mehmed Sandal. Yedek Subay rütbesinde bir Hukuk Mektebi mezunu olarak şehadete ulaştı. Dedem Yemen Cephesi’nde yıllarca savaştıktan sonra Kahramanmaraş’a günlerce aç yayan yol katederek güç bela ulaştı. İsmi Hacı Murteza Sandal  Bizim bizzat Ceddimizde şehidimiz ve gazimiz var. Bu vatan bizim. 

Tekrar dua ediyorum: Cümle şehid ve gazilerimizin ruhları şad olsun.