İnsanın doğup büyüyüp ölmesi gerçeğinde olduğu gibi medeniyetlerde doğarlar, büyürler ve ölürler. Fakat eğer medeniyet anlayışınız insan merkezli; insan aklının sonsuz bir Yaratıcıya teslimiyetle çalışması, insan kalbinin derin bir inanç ve iman ile huzur bulması, insanın manevi yönlerinin güçlendirilmesi,  insani değerlerin geliştirilmesi, ahlaki vasıfların teşvik edilmesi, etik ilkelerin oturtulması, insanın ruh dünyasının sağlamlaştırılması, duygu dünyasının zenginleştirilmesi, yaşam gayesinin sadece kendi nefsinin ihtiyaçlarını gidermek değil, ona yaşama fırsatı veren Yaratıcısına kulluk bilinci ve yaşadığı toplumun da beklentilerini karşılamak olduğu, doğayla barışık ondan faydalanan ama onu sömürmeyen, yaşam tasavvuruyla medeniyet anlayışını insana verdiğinizde, o medeniyet anlayışının yaşam süresi ve niteliğide daha uzun ve kaliteli olacaktır

İnsanın yaşatılmasını değilde katledilmesini, insanın huzur bulmasını değilde soykırıma uğramasını gerçekleştiren bir medeniyet! çökmüştür.  

Demokrasi diyerek yola çıkıp savunmasız sivilleri soykırıma uğratan, gece gündüz onların tepesine bomba yağdıran bir medeniyet! çökmüştür.  

İnsan hakları mottosuyla yola çıkıp en temel hakkı yaşamak, oynamak, koşmak, eğlenmek, anne kucağında olmak, arkadaşlarıyla sırdaşlık etmek, eğitimin içinde olmak olan çocuklar, bebekler katlediliyorsa o medeniyet! çökmüştür.  

Özgürlük adı altında nutuklar atılıp insanların en temel hakları olan hürce yaşam hakları, din ve fikir hürriyeti, seyahat hakları ellerinden alınıp, elektriksiz, susuz, gıdasız, iletişim kanalları kesilmiş bir biçimde, doğup büyüdükleri, atalarından yadigar kalan toprakları zorla, hileyle, baskıyla, hırsızlıkla, barbarca, işkenceyle, cana kastederek ellerinden alınıyorsa o medeniyet! çökmüştür. 

Uluslararası hukuk ve savaş hukuku diyerek beyaz kağıda dökülen maddeler,  fosfor bombalarıyla kana bulanıyorsa, hiç bir zaman bombalanması düşünülemeyecek hastaneler bombalanıyorsa, camiler, kiliseler, üniversiteler, okullar, kütüphaneler, gıda depoları bilerek, isteyerek, hedefleyerek bombalanıyor ve insanlar canice, kahpece, vahşice öldürülüyorsa o medeniyet! çökmüştür.  

Batı toplumlarında olduğu gibi insanların oylarıyla seçilen, yıllarca bölgeyi yöneten ve en önemlisi sizin en güçlü! kuruluşunuz olan BM tarafından dahi meşru kabul edilen bir partinin şimdi işinize gelmediği için, mazlum halkın direnişini örgütlediği için (ki yalnız değiller onlarla birlikte farklı örgütlerde bu direnişi sürdürüyor)terör örgütü ilan edilmesi, açık hava toplama kampı haline getirilen Gazze’de insanların yaşamını normalleştirmek ve ablukanın ortadan kalkması için mücadele eden bir parti terör örgütü ilan ediliyor ve o örgüt bahane edilerek tonlarca bombayla siviller katledilerek toplu soykırım uygulanıyorsa medeniyetiniz! çökmüştür.  

Eğer bir baba, eğer bir anne yaramazlık yapan çocuğunun arkasından oyuncaklarını değilde, hıçkırarak parçalanmış cesedini poşetlere topluyorsa ve tüm dünya bunları canlı izliyorsa medeniyetiniz! çökmüştür.  

İnsanları güneye gidin orada güvende olacaksınız, size zarar verilmeyecek diyerek kandırıp, eşiyle, çocuklarıyla, anası babasıyla, acilen yanına aldığı bir iki eşyasıyla, at arabasıyla, aracıyla sürgüne gider gibi yola çıkan insanları tepeden kalleşçe bombalayarak katlediyorsan; zaten inandırıcılığını insanların kalbinde, vicdanlarında, izanlarında çoktan yitirdiğin ve bu yüzden hiç bir zaman geri kazanamayacağın güvenirliliğin ve medeniyetin! çökmüştür. 

Küvezdeki bebekler elektrik ve yetersiz tıbbi cihazlardan dolayı ölüyorsa, bakıma muhtaç engelliler, diyaliz hastaları, cihazların yardımıyla yaşayan siviller, hamile kadınlar, hayatının baharında çocuklar, hayalleriyle yaşayan gençler bombalarla parçalanıyorsa, evlilik hayalindeki genç kızlar ve delikanlılar yakıp yıktığınız moloz yığınlarının altında can veriyorsa medeniyetiniz! çökmüştür.  

Doğaya, ekine, ağaca, bitkiye, hayvana düşman bu medeniyet! tüm bunları yok ediyor ve kökünün kurutulması  için gece gündüz bombalayarak ne kadar cani ve katil olduğunu tüm insanlığa gösteriyorsa o medeniyet çökmüştür.


Bebekler uyurken susulur katledilirken değil ey liderler! Çocuklar paramparça  edilirken, kadınlar bombalanırken, erkeği, yaşlısı, hastası, işçisi, gazetecisi, gönüllüsü cani savaş makinaları ile yok edilirken, ambülanslar vurulurken, su kuyruğundaki insanlar katledilirken, pazar yerindeki zavallılar canice öldürülürken, lokantada yemek kuyruğundakiler kasıtlı katledilirken ve tüm bu soykırım insanların gözü önünde olup canlı seyredilirken: Batının iğrenç liderleri sizinle kucaklaşıyorsa, yannızdayız, soykırıma devam, moral vermeye geldik katliama devam, arkanızdayız öldürmeye devam diyerek sizleri daha da cesaretlendiriyorsa  medeniyetiniz! çökmüştür.  

Tüm bu soykırım, tüm bu katliam, tüm bu parçalanmış bebek cesetleri ortadayken, masum hiç bir şeyden habersiz çocuklar, gençler sınır tanımadan canice, barbarca, vahşice soykırıma uğratılırken; sizin insanınız! mazlum insanların taklidini yapıp dalga geçerek bununla sadist ve hedonist hislerini doyuma ulaştırarak eğleniyor ve dans ediyorsa, müzik  eşliğinde bunu kutluyorsa, medeniyetiniz! çökmüştür.  

En güçlü! olduğunuz dönemde saldırıyor, katlediyor ve gerçekte öldürme ama sözde savunma bakanlığınızın sayfasından hastane bombalanmasının sebebini; zaten yetersiz imkanlar içinde olan ve tedavileri zorlaşan hastaların daha fazla işkence çekmelerini vicdanımız kaldırmadı, işlerini kolaylaştırdık ve bombalayarak öldürdük diyerek; sadece soykırıma uğrattığınız insanlarla değil tüm dünya insanlığı ile dalga geçiyor ve insanlığı aşağılıyorsanız lanet olası medeniyetiniz! çökmüştür.