Türkiye Turizm Tanıtma platformu TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından yapılan açıklamada ,"Hedefimiz 2025 yılında 100 Milyon turist"dedi.

Başkan Fikret Yılmaz ayrıca TUTAP'ın 20 maddelik manifestosunu açıkladı.

Başkan Yıldız açıklamasında,Türkiye sahip olduğu Turizm çeşitliliği, tarihi, kültürel, yöresel ve doğal
zenginlikleri ile marka değeri olan, Dünya’nın en önemli ülkelerindendir. Ulusal ve
uluslararası alanda yürütülecek faaliyetler ve projeler neticesinde, sahip olduğumuz
marka değerimize çok daha fazla pozitif katkılar sunabiliriz. Türkiye Tanıtma Platformu
16 yıldır üstlenmiş olduğu misyonun gereği olarak, Ticari ve siyasi bir yapılanma
içerisinde olmadan, siyaset üstü ve gönüllülük esasına uygun, sosyal sorumluluk bilinci
ile hareket etmektedir.
 

Çeşitli Bakanlıklarımız, Kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ve iş birliktelikleri neticesinde, Ülkemizin vizyonuna uygun birçok başarılı çalışmalar yapılmış olup, devam eden projeler ile her geçen gün takdire şayan adımlar atmaktayız.


TUTAP’a gösterilen teveccüh, ilgi, güven, samimiyet bizlerin sorumluluğunu ve
ülkemize olan sevdamızı, heyecanımızı daha da artırmaktadır. Bu bilinç ve duyarlılıkla,
sahip olduğumuz liyakat, donanım ve birikimlerimiz ile daha etkili adımlar atmanın
gayreti içerisinde olacağız. 16 Yılda hazırlamış olduğumuz 3. Manifestoda TUTAP olarak
daha büyük hedeflerimizi ortaya koyacağımızı, uluslararası alanda Ülkemizin marka değerini artıracak faaliyetlerin yoğunlaşacağını, milyonlarca insanımızın donatılarak birer Kültür ve Turizm elçisi unvanı alacağını, vatandaşlarımızın Türkiye’mizin tanıtımında daha istekli ve duyarlı olmasının gerekliliğini vurgulayacağız. Ayrıca birçok tanınmış ismin halkımıza çağrılar yapacağı spot filmlerin hazırlanacağını, çok kapsamlı
bir tanıtma seferberliğinin başlayacağını da kamuoyuna duyuracağız.


Dış tanıtım kadar iç tanıtımında ihmal edilmemesi gerekir. Bu çerçevede “önce
ülkemizi tanıyalım, sonra Dünya ya tanıtalım” kampanyasını başlatıyoruz. Kendi
insanlarımızı bilinçlendirecek, bilgilendirecek ve donatacak birçok faaliyetimiz ivedi
olarak başlatılacaktır.

Hedefimiz 2024 de 70, 2025 de 100 milyon turist, 100 milyar dolar milli gelir. 

Bu yıl hazırlanacak olan UNESCO Dünya miras kısa tanıtım filmlerinin farklı
Ülkelerde yayınlatılması kapsamında pilot olarak Azerbaycan ve KKTC Devlet
Televizyonları ile mutabakata varılmıştır. Eylül ayından sonra 15 Ülkenin daha Devlet
Televizyonlarında bu filmlerin yayınlanması hususunda görüşmelere başlanmıştır.
 

Ayrıca
bu işbirliği yaptığımız Ülkeler ile karşılıklı tanıtım faaliyetleri de organize edilecek.

20 MADDELİK 2024 MANİFESTOSU

1. TUTAP tarafından 10 yıldır devam eden, Cumhuriyet tarihimizin en büyük
çalışmalarından olan Dünya Mirası Türkiye projesi kapsamında, yazılı ve görüntülü
tüm materyaller ivedi olarak hazırlanacaktır.

2. Öncelikle sahip olduğumuz Kültürel, Tarihsel, yöresel, doğal ve sanatsal
zenginliğimizin başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere kendi insanlarımız
tarafından bilinmesine yönelik çalışmalara hız verilecek, başta tüm üniversiteler
olmak üzere, gençlerimize ve çocuklarımıza Dünya Mirası Türkiye kitapları
dağıtılacaktır.

3. Farklı tanıtım materyalleri hazırlanarak Turistlerin en fazla ziyaret ettiği merkezlerde,
havalimanlarında ücretsiz olarak dağıtılacaktır

4. Yurt içinde ve dışında, UNESCO Dünya Miras unsurlarının yer aldığı sergiler ivedi
olarak açılacak ve bu alanlarda tanıtım materyalleri dağıtılacaktır. Ülkemizin
tanıtımını yapacağımız bu sergilerde Dünya miras unsurlarımıza ait tanıtım filmleri
de yayınlanacak, QR Kodlu kitap ve panolardan detaylı bilgilere ulaşılacak.

BM Turizm E-Kütüphanesi’nin elektronik kaynakları erişime açıldı. BM Turizm E-Kütüphanesi’nin elektronik kaynakları erişime açıldı.

5. Uluslararası alanda, Ülkemizde yer alan ve UNESCO da tescilli tüm unsurlarımızın
tanıtımlarının yapıldığı, materyallerin dağıtıldığı en önemli Turizm fuarlarına katılım
gerçekleştirilecek. Ayrıca münhasıran katılacağımız fuarların yanında birçok fuara da
Bakanlık standında yer alınarak katılım sağlanacaktır.

6. İlgili kurumlar ile işbirliği yapılarak, Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye’mizin tanıtımı
yapılacak olup, kardeş ve dost ülkeler de Türkiye’yi tanıtan kalıcı sergiler açılacak. Bu
ülkelerde Türkiye’nin miraslarına ait kısa filmler yayınlattırılacak.

7. Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yapılarak yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde
tanıtım organizasyonları gerçekleştirilecek ve buralarda Türkiye tanıtım panelleri
düzenlenecektir.

8. Türkiye’mizin tanıtımını üstlenen yurt dışındaki ajanslara, Kültür ve Turizm
Bakanlığımıza hazırlamış olduğumuz tanıtım materyallerini vererek daha etkili
tanıtım yapmalarına katkı sağlanacaktır.

9. TUTAP Kurumsal internet portalının yanı sıra farklı dillerde Ülkemizi tanıtacak
www.howturkey.com portalımız ile Ülkemizin tanıtımına destek olunacaktır.

10. “Önce Ülkemizi tanıyalım sonra Dünya ya tanıtalım” sloganı ile birçok alanda
kampanyalar yürütülecek ve kamuoyunun ülke tanıtımına karşı bilinçli olması
sağlanacak, duyarlılığı artırılacaktır.

11. Yurt içi ve dışı Başkanlıklarımız ile Bölge Koordinatörlerimizin girişimleri neticesinde
yerel yönetimlerin daha etkili tanıtım faaliyetleri yapmaları ve TUTAP ile işbirliği
yapmaları sağlanacaktır.

12. Turizm Fakültesi olan Üniversitelerimizde, Türkiye tanıtımı ve sahip olduğumuz
mirasları konu alan konferanslar düzenlenecektir.

13. Yurt dışındaki Radyo ve TV’ler de Türkiye tanıtımı adına duyurular ve programlar
yapılacaktır.

14. Dünya Starlarını Ülkemize getirerek, Dünya ya Ülkemiz adına pozitif mesajlar
vermeleri adına çalışmalar gerçekleştirilecektir.

15. Her ilde bulunan İl Kültür Turizm Müdürlükleri ile işbirliği yapılacak ve karşılıklı
olarak materyal paylaşımı ile kendi insanlarımız sürekli bilgilendirilecek.

16. Ülkemizde bulunan UNESCO Dünya Miras alanlarımızın tamamında yıl boyu
düzenlenecek olan ve her yıl geleneksel olarak yapılacak UNESCO Dünya Mirası Foto
Safarileriyle, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının en güncel miras fotoğrafları
oluşturulup, Türkiye’mizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımları adına çeşitli materyaller
hazırlanacak, kalıcı sergiler düzenlenecektir. Bu organizasyonların dost ve kardeş
ülkelerde yapılması sağlanacaktır.

17. Türkiye’mizin marka değerinin yükselmesi adına ülke sevdalısı iş insanlarının yer
aldığı, maddi ve lojistik katkı sağladıkları TUTAP Yüksek istişare kurulu oluşturularak
projelerin ve faaliyetlerin daha verimli olarak hayata geçirilmesinin önü açılacaktır.

18. Başta Avrupa Birliği ülkeleri ( AB, AP ) olmak üzere farklı ülkelerde Türkiye tanıtım
etkinliklerinin yapılacağı alanların tespit edilerek, gerekli izinlerin alınması
hususunda STK varlığımızın avantajlarından yararlanılacaktır.

19. TUTAP Başkanı Fikret Yıldız’ın 8 yıl süre ile TRT Haber ve TRT Avaz kanallarında
gerçekleştirdiği “ DÜNYA MİRASI TÜRKİYE ” programının yeniden TRT ekranlarında
yayınlatılması adına hazırlıklar yapılacaktır.

20. 2024 Yılında yerel yönetimler ile Tanıtım Danışmanlığı içerikli anlaşmalar yapılacak,
bu işbirliğinde bulunan Belediye Başkanları’na berat takdimi yapılacak ve siyasi olmayan mesajlarına yer verilecektir.

Dbc1106D 878F 4Ad4 93Ca 4Db884Aa937872F0805B 1889 4Bdd A58A 9C5Efa1De5F30B86D6Db 747A 47D8 B9Fa 409B5A6Eedb9E06459A7 5558 4867 A6B5 39807Ed71Bc3Aac07Efb 48C5 47C2 A7F2 E1Be4Fd69Ce8561F0D1E D53A 45D6 B91C 2E1Bd5Aaf596