Türkiye'de yaklaşık 50 il ilçe ve Dünyada  18 ülkesinde temsilcisi  bulunan Türkiye turizmi ve kültürü'nün tanıtılmasına önem veren TUTAP, 5 Milyon Kültür ve Turizm Elçilerini Platforma dahil etmeyi hedefliyor.

Almanya Başkalığını  üstlenen Gazeteci -  Yazar İlhan Kılıç  ‘’Türkiye’mizin  güzelliklerini  Almanya tanıtacağız. Türkiye’ye  özellikle Alman turist sayısının artması ve Türkiye'yi turizmde hak etti yere gelmesi için elimden geleni yapacağım"dedi.  Türkiye Tanıtma Platformunda Türkiye’de tanına  bir çok ünlü insanların olduğunu,Bunlardan Orhan Gencebay, Tamer Karadağlı ve Esat Kabaklı gibi ünlüler TUTAP ile işbirliği yaparak Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar  

 ,Almanya'da inşallah  ‘’Yakın zamanda Türkiye’yi tanıtıcı etkinliklerimiz olacak. Genel Başkanımız Fikret Yıldız bu konuda çok çalışkan ve emekleri büyük sayısız TRT'de ve bazı yayın organlarında proğramlar yaptı.  Biz de onunla istişare ederek, ülkemizi en iyi yere getirme istiyoruz. Sizlere Almanya'da yaşayan yaşlı genç denmeden Platform’a üye olmak isteyenler benimle iletişime geçerek bilgi alabilirler, yeterki Türkiye sevdalısı insanlar olsun’’ diye konuştu.

Son olarak Platform’un siyasi kuruluş olmadığını, tamamen gönüllü Türkiye sevdalılarının bir arada olduğunu belirten Kılıç , ‘’Saklı cennet ülkemizin her yerini tanıtmak istiyoruz. Ben de Türkiye kültürünü ve turizmini tanıtmak amacıyla bu Platform’da bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum’’ şeklinde konuştu.

TUTAP TANITIM 
( Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu) Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve faaliyetlerine 2008 den itibaren devam eden bir oluşumdur.

TUTAP, Ülkemizin tanıtımı misyonu ile hareket eden, ticari bir yapılanması olmadan faaliyetlerini sürdüren, turist sayısını ve milli gelirimizi artırarak ekonomiye katkı sağlamayı kendisine hedef olarak belirleyen, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi tanıtım odaklı değerlendiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede bir çok projeyi başarı ile tamamlayıp bazılarını sürdüren TUTAP, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, farklı Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve STK'lar ile işbirliği yaparak ülkemizin uluslar arası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına, siyaset üstü bir anlayış bilinci ve milli değerlerimize bağlı olarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

TUTAP DAYANAĞI
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, kişilerle, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlar ve protokol ile oluşturdukları birliktelikleri”  ifade eder.
” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.
” 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

ONUR KURULU: Onur Kurulunda yer alan değerli isimler, TUTAP Uluslararası ödülüne layık görülen ve TRT'de Dünya Mirası Türkiye Programına katılan isimlerden oluşmaktadır.
DİĞER KURULLAR: Kültür Sanat, Basın, Akademik kurullar ile yurt içi, yurt dışı tüm temsilciler, koordinatör ve danışmanlar tamamen gönüllük esasına göre destek vermektedirler. 
 

TUTAP FAALİYETLERİ

1. Ülkemizde bulunan UNESCO dünya Mirası unsurlarının bütün kategorilerinde yer alan tüm unsurlarımızı kapsayan "Dünya Mirası Türkiye" Projesi ile birlikte birçok tanıtım materyalleri hazırlamaktadır.

2. Türkiye’mizin UNESCO unsurlarının yer aldığı ve adaylık sürecinde olan miraslarımızın da kapsamlı olarak tanıtıldığı " Dünya Mirası Türkiye " programı TRT Haber kanalında yayınlatmaktadır.

3. Asıl, aday ve Somut olmayan dünya miras unsurlarımızın uluslararası alanda yer alan en büyük turizm fuarlarında kapsamlı olarak tanıtılması hususunda Bakanlıklar ve STK’lar ile işbirliği yaparak katılım sağlamakta, ülkemizin tanıtımına katkı vermektedir.

4. Tüm dünya miras unsurlarımızın toplu ve münhasıran yer aldığı tanıtım materyallerini farklı dillerde hazırlamakta, ilgili Kurumlar ve STK’lar ile paylaşmakta. AB Bakanlığımız ve Yunus Emre Enstitüsü ile yapılacak işbirliği neticesinde farklı ülkelerde kültürel miraslarımızı tanıtma imkânları sağlamaktadır..

5. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ülkemizde yer alan dünya miras unsurlarımızı daha iyi tanımalarına yönelik çalışmalar yapmakta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile gençlik merkezlerinde bu amaca yönelik faaliyetler yürütmekte.

6. 10 ar dakikalık tanıtım filmleri hazırlayarak yurt dışında büyük bir seyirci kitlesi olan TRT AVAZ kanalında bu filmler yayınlatılmaktadır.

7. Yurt dışına İhracat yapacak firmalarımız adına Türkiye’mizin tanıtım materyalleri farklı dillerde tasarlanmakta, yurt dışına gidecek Bürokrat ve işadamlarımızın mevkidaşlarına hediye edecekleri prestij yayınları da yine farklı dillerde hazırlanmaktadır.

8. Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve doğal zenginliklerini, dünya miraslarını kapsamlı olarak tanıtan ve farklı dillerde kullanılabilecek TUTAP’ın resmi İnternet sitesi ve tanıtım portalı tamamlanmış olup, kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak envanter çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, STK’lara ile iş dünyasından firmalarımızla verilecek linkler ile paylaşılacaktır.

9. Ülkemizin tanıtımında duyarlılığı artırmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve aktif yer almalarını teşvik edecek kamu spotları adına, tanınmış sanatçı, bürokrat ve iş adamlarımızın katılımı ile Türkiye Sevdasına bir Yürek de siz katın sloganına yer verilecek hazırlıklar yapılmaktadır.

10. Geleneksel olarak yapılan Uluslararası ödül töreni ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan, farklı kesimlerden yerli ve yabancı değerli şahsiyetlere ödül verilmektedir

11. TUTAP Tarafından yürütülen "DÜNYA MİRASI TÜRKİYE" Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım materyallerinin de dağıtılacağı özel sergiler açılmakta, bu çerçevede Kalkınma Ajanslarımız ile Yerel yönetimlerle kaynak sağlanıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yapılmaktadır.

12. Türkiye’nin en önemli Tanıtım dergisi, TUTAP’ın yayın organı Birinci Dergisi, Misyonu doğrultusunda Ülke tanıtımına katkı sağlamaya devam etmekte ve başta bütün havalimanlarımız olmak üzere önemli mecralarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

13. TUTAP tarafından Türkiye tanıtımının doğru ve etkili yapılarak hedef kitlelere ulaştırılması neticesinde, Ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine de katkı sağlanmaktadır. Bu sayede Ülkemize yatırım yapmak isteyen, ticari ilişkilerini güçlendirmek isteyen kesimlerin gözünde pozitif imaj ve güven kazanımlarda elde edilmektedir. 

14. Kültür ve turizm alanında, sivil toplum kuruluşları ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapılması kuruluş amacında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile somut işbirliği yapmak, TUTAP’ın misyonuna uygun ve Ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan bir Sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesidir. Bu çerçevede Bakanlığımız ile TUTAP arasında 2019 yılında işbirliği protokolü yapılmıştır.
15. TUTAP, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri Projesini başlatmış olup, hedef 2021-2022 yıllarında 5 milyon vatandaşımız ile Türkiye dostu yabancıların donatılarak birer Kültür ve Turizm elçisi olmasıdır. Bu çerçevede yurt içinde ve dışında yoğun ilgi ve katılımlar olmaktadır.
16. TUTAP, Turizm çeşitliliği bakımından Dünya'nın en zengin Ülkesi olan Türkiye'mizin, Yurt dışında özellikle Dünya Miras alanları, Gastronomi, İnanç merkezleri, Kış ve yaz Turizmi, sağlık Turizmi, Kültür Turizmi alanlarında hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yürütmekte ve temsilcilikler oluşturmaktadır.

TUTAP, ÜLKEMİZİN TANITIMINI SOSYAL BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRMEKTE, BU ÇERÇEVEDE FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE SEVDASIYLA SÜRDÜRMEKTEDİR. TUTAP HER ZAMAN MİLLİ DEĞERLERE SAHİP BİR DURUŞ SERGİLEYEREK VE BU DEĞERLERE BAĞLILIKLARINI BEYAN EDEN KİŞİLER İLE TÜRKİYE'MİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR.

                   
 

TUTAP 15 YILDA NELER YAPTI?
 

Avrupa Konseyi’nin en genci, bir Türk oldu Avrupa Konseyi’nin en genci, bir Türk oldu

1. UNESCO Dünya Miraslarımızın tanıtılması adına “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” projesini hazırladı.

2. 7 yıl boyunca 10 dakikalık TRT Avaz ve 30 dakikalık TRT Haber kanallarında “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” Programlarını hazırladı ve yayınlattık.

3. Dört Kültürel mirasımızın UNESCO Dünya miras geçici listesine alınması sürecinde dosyaları ilgili yerel yönetimlerle işbirliği yaparak hazırladı ve Bakanlık birimlerine sundu ( Sarıkaya Roma Hamamı, Harput Tarihi Şehri, Eshab-ı Kehf Külliyesi, Beypazarı Tarihi Şehri). İki Kültürel mirasımızın da geçici listeye alınması sürecinde öncülük yaptık. ( Ankara Hacı Bayram Camii, Bodrum Kalesi )

4. 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte TRT de yayınlanan programda tanıtma seferberliğini başlattık.

5. Türkiye’nin Dünya miras alanlarının tanıtıldığı 2018 Almanya Berlin ITB fuarında 125 metrekarelik stantla katılımını gerçekleştirdi ve örnek stant seçilerek yüzbinlerce ziyaretçiye tanıtım materyalleri dağıttı. Aynı yıl Kiev ve Moskova fuarlarında milyonlarca materyalin dağıtımlarını gerçekleştirdi.

6. Uluslararası boyutta ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlarına ödüller dağıtılan 5 organizasyon gerçekleştirdik.

7. Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçileri projesini başlattık. Bu çerçevede kamuoyunu ülke tanıtımında duyarlı hale getirip bilgilendirmek amaçlı tanınmış isimlerin yer aldığı kısa spot tanıtım filmleri çekimleri başladık. Birçok kişiye elçilik beratı takdim ettik.

8. Tarihi gerçekleri yansıtan, doğru bilgi ve belgelere dayalı, farklı dillerde, uluslararası alanda ülkemizin tanıtımı amacına yönelik belgesel çalışmalarına başladı ve bu çerçevede 2021 yılında 4 tanesini tamamladık.

9. Ülkemizin tanıtımı adına Bütün dünya miras alanlarımızın tanıtıldığı 19 adet katalog, broşür ve kitapçıklar hazırladık.

10. Birçok şehrimizin uluslararası alanda daha iyi tanıtılabilmesi adına 12 kriterden oluşan “MARKA ŞEHİR” çalışmasının hazırlıklarını tamamladık.

11. Tüm şehirlerimizin farklı dillerde tanıtıldığı, kültürel, tarihi, doğal ve yöresel zenginliklerimizin yer aldığı yeni internet sitesi hazırladık.

12. Yurt dışı tanıtımlarında kullanılacak, 1 dakikalık ve 5 dakikalık UNESCO Dünya miras listesinde yer alan 19 unsurumuzun tanıtım filmlerini hazırlamaktayız.

13. Türkiye de ve Dünya da ilk kez UNESCO unsurlarının tanıtımlarının yapıldığı, Türkçe ve İngilizce Kitapçıkların ücretsiz dağıtıldığı 45 panodan oluşan ve 81 ilimizin tamamında açılması planlanan kalıcı sergi çalışmasını başlattık. İlkini Eshab-ı Kehf külliyesinde açtık.

14. 2022-2023 öğretim yılında yurt içinde ve dışında birçok üniversitelerde Türkiye’nin UNESCO Dünya miras alanlarının tanıtımı ve iklim değişikliğinin zararlarının ortadan kaldırılmasına yönelik konferans ve paneller organize edilecektir. 

15. 2021 Yılında 19 Dünya Miras alanımızı kapsayan Uluslararası “FOTO SAFARİ” Projesini başlattık, buradan elde ettiğimiz görüntü ve fotoğrafları Bakanlığımız tarafından kurulan TGA ile paylaştık.

16. Gençlik ve spor Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzaladık.

17. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2360 adet görüntü ve fotoğrafı, tanımlarda kullanmaları adına teslim ettik.

18. 2018 yılındaki tanıtım başarımızdan ötürü 2019 da Turist sayısı ve milli gelirimizde rekor kırdık.

19. UNESCO Dünya Miras unsurlarımızın tamamının yer aldığı QR kodlu kitapçıklar hazırladık.

20. 46 il ve 27 yurt dışı temsilcilikleri oluşturduk.