Yeni baskıcı ve önleyici tedbirler, Federal İçişleri Bakanlığı'nın 2022'den itibaren sağcı aşırılığa karşı eylem planına dayanıyor ve mevcut gelişmelere yanıt veriyor.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser: "Demokrasimizi korumak için hukukun üstünlüğünün tüm araçlarını kullanmak istiyoruz. Aşırı sağcı ağları parçalamak, gelirlerinden mahrum etmek ve silahlarını almak istiyoruz.
Şu anda bu kadar çok insanın nefrete ve demokrasiye karşı yüz göstermesi aynı zamanda teşvik ve misyondur. Açık toplumumuzu düşmanlarına karşı savunmakla ilgilidir. Stratejimizin özü devam ediyor: önleme ve sertlik. Bu insanlık dışı ideolojinin toplumumuzu daha fazla yemesini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Aşırı sağcı ağlara organize suç grupları gibi davranmalıyız. Devletle alay edenler güçlü bir devletle uğraşmak zorundadır. Bu, herhangi bir yasa ihlalini sürekli olarak temizlemek anlamına gelir. Bu sadece polis tarafından değil, restoran veya ticaret denetimi gibi düzenleyici otoriteler tarafından da yapılabilir. Anayasayı Koruma Federal Dairesi, yetkili makamlarla işbirliğini sahada güçlendiriyor. Aşırı sağcılarla, her taşı çevirmek için - yaklaşım bu olmalı."

İşte alınan önlem paketinin içeriği ; 

1. Demokrasinin dayanıklılığını güçlendirmek: Otoriter güçler demokrasiye saldırdığında, yargı genellikle ilk hedeflerinden biridir. Savunmacı demokrasi buna bir son vermelidir. Federal Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığını anti-demokratik güçlerin etkisine karşı daha güçlü bir şekilde korumak gerekiyor. Bu amaçla, Tesilat ve usullere ilişkin merkezi düzenlemelerin Temel Kanun'a dahil edilmesi tavsiye edilir.

2. Aşırı sağcılıkla mücadeleye yönelik bütünsel yaklaşım: Yasal yetkiler çerçevesinde, tanınmış devlet yetkilileri her düzeyde tanınmış aşırılık yanlılarına sınırları göstermelidir. Savunmacı demokrasinin güçlü bir devleti de içerdiğine dair açık bir sinyal göndermek için herhangi bir yasa ihlali etkili bir şekilde kovuşturulmalıdır. Anayasayı Koruma Federal Ofisi, yetkili yerel makamlara zaten bilgi aktarıyor. Bunlar, ticaret veya restoran denetimi gibi polis veya düzenleyici otoriteler olabilir. Örneğin, aşırı sağcı olaylar yasaklanabilir. Anayasayı Koruma Dairesi artık bu yetkileri daha fazla kullanacak.

3. Aşırı sağcı ağların mali kaynakları kuruyor: Operasyonel olarak, Federal Anayasayı Koruma Ofisi'ndeki mali soruşturmalar zaten önemli ölçüde yoğunlaştı. Bankalar duyarlı hale getirilir, finansal yapılar detaylı bir şekilde işlenir. Ancak finansal soruşturmaların yetkisi isyana ve şiddete yönelik özlemlerle sınırlı olduğundan, şu anda yasalarca sınırlar vardır. Bu nedenle Federal Anayasal Koruma Yasası, eylem potansiyeli ve sosyal etki gibi faktörlerin ilgili olabileceği risk potansiyeline bağlı olacak şekilde değiştirilmelidir. Ayrıca prosedürler daha hızlı ve daha az bürokratik hale gelmelidir.

4. Ulusötesi ağlar rahatsız: Aşırı sağcı nefret ne Almanya'dan ihraç edilebilir ne de Almanya'ya ithal edilebilir. Bu nedenle, BMI, aşırı sağcıların mümkün olduğunca giriş çıkışlarını önlemek için yetkili devlet makamlarıyla birlikte çalışıyor.

Düren’de teravih namazına gelen çocuklar ödüllendirildi Düren’de teravih namazına gelen çocuklar ödüllendirildi

5. İnternette nefretle mücadele: Federal Ceza Polis Ofisi'ndeki İnternette Suç İçeriği için Merkezi Raporlama Ofisi daha da genişletiliyor. Ayrıca aşırı sağcı içerik de internetten kaldırılacak. BKA, örneğin dijital alandaki değerlendirme projeleri ve soruşturma prosedürleri ile internetteki suçlar için zulüm baskısını artırmak için kontrol stratejilerini ve araçlarını daha da geliştirdi ve kendisini personel ve organizasyon açısından konumlandırdı. Bu yol sürekli olarak daha ileri götürülüyor.

6. Yabancı etkiye ve dezenformasyona karşı: Aşırı sağcılar devletimize olan güveni baltalamak istiyor. Bu hedefi yabancı aktörlerle paylaşıyorlar. Böylece otokratik devletler sahte hesaplarla yapay erişim yaratır veya AI tabanlı görüntülerle hikayeler icat eder. Koordineli etki kampanyalarıyla, özgür düşünce oluşumunu manipüle etmeye çalışırlar. Anayasayı Koruma Federal Dairesi bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunlara karşı koyuyor. BMI, Federal Hükümetin yeni bir erken tespit birimi kuruyor. Yabancı manipülasyonu tespit edebilmeli ve kampanyaları erken bir aşamada etkileyebilmelidir.

7. Anayasa düşmanlarını kamu hizmetinden çıkarın: 1'inde kapsamlı bir şekilde reforme edilen disiplin yasası Nisan, şimdi sürekli olarak uygulanmalı. Prosedürlerin önemli ölçüde hızlandırılmasını sağlamak için, hizmetten çıkarılma da dahil olmak üzere tüm disiplin tedbirleri gelecekte disiplin emriyle ilan edilecektir. Uzun süren adli disiplin işlemi işlemleri atlanır. Bir sonraki durum raporu "güvenlik makamlarında aşırı sağcı, "Reich vatandaşları" ve "öz-yöneticiler"" ilk kez devletin anayasal koruma ile ilgili gayri meşruileştirme alanını içerecek ve 2024'ün ikinci çeyreğinde yayınlanacak.

8. Aşırı sağcı aşırılık yanlısı ağlar ezildi: Aşırı sağcı sahne üzerinde mümkün olan en hassas etkiye sahip diğer yasaklama önlemleri sürekli olarak incelenmektedir.

9. Sürekli olarak silahsızlanan aşırı sağcı: BMI, Ocak 2023'te silah yasası reformu taslağını zaten sundu. Silah yasasının sıkılaştırılması, aşırılık yanlılarını silahsızlandırmak için çok önemli bir yapı taşıdır. Özellikle, taslak, diğer şeylerin yanı sıra, Silahlar Yasası için Federal Anayasal Koruma Yasası ile aynı şüphe standartlarının geçerli olduğunu sağlar. Anayasayı Koruma Dairesi tarafından şüpheli bir dava olarak listelenen bir örgüte üyelik, böylece zaten silah izninin geri çekilmesine yol açabilir. Savaş silahları benzeri yarı otomatik silahlar yasaklanacak. Çapraz yataklar için bir izin şartı uygulanmalıdır.

10. Demokrasinin güçlendirilmesi: Demokrasiye ve aşırıcılığa karşı sivil toplum girişimlerinin kalıcı ve güvenilir bir desteğe ihtiyacı vardır. Federal Kabine tarafından 2022 sonunda kabul edilen Demokrasiyi Teşvik Yasası'nın buna önemli bir katkı yapması amaçlanıyor. Mevcut gelişme göz önüne alındığında, Alman Federal Meclisi'nin buna zamanında karar vermesi acilen gereklidir. Ayrıca Federal Yurttaşlık Eğitimi Ajansı'nın (BpB) programları geliştirilecek ve genişletilecektir. "Katılım yoluyla Uyum" programı, kırsal ve yapısal olarak zayıf bölgelerdeki projeleri güçlendirir.

11. Tutumlu spor - aşırı sağcılığa karşı: Sporda aşırı sağcılığa ve insan düşmanlığına karşı yeni federal program, sporun demokratik-bütünleştirici gücünü güçlendirmek amacıyla spor kulüplerini teşvik ediyor. 2023 ve 2024 için toplam 2,5 milyon avro mevcuttur. İlk kez, yeni başlatılan kulüp ödülü "Tutumlu Spor" verilecek.

12. Anti-Semitizmle Mücadele: Federal Hükümet, Yahudi yaşamını birçok alanda görünür hale getirme taahhüdünü daha da yoğunlaştırdı. Merkez Yahudiler Konseyi'nin finansmanı yılda 13 milyon avrodan 22 milyon avroya çıkarıldı. Ayrıca Federal Hükümet çok sayıda başka Yahudi aktör ve projeyi de desteklemektedir; antisemitizmle mücadelede siyasi eğitim esastır. "Sosyal Uyum" federal programının bir parçası olarak, BMI ayrıca 2024 finansman yılı için anti-Semitizm konusuna odaklanacak ve ilgili projeleri teşvik edecek.

13. Saldırıya uğrayan demokratların sırtını güçlendirin: Yetkililer ve seçilmiş temsilciler genellikle düşmanlığın ve saldırıların hedefidir - fiziksel şiddete kadar. Bu alanda aktif olan birçokları için bu tehditlerin kapsamı tolere edilebilir sınırın ötesine geçer. Sonuç olarak, etkilenen birçok insan yavaş yavaş yerel siyasetten çekiliyor. Alman Suç Önleme Forumu, BMI'den gelen fonlarla önümüzdeki aylarda belediye yetkililerinin ve seçilmiş temsilcilerin korunması için temas noktası kuracak. Etkilenenlere bakacak, onlara pilot olarak hizmet edecek ve arabulucu olarak hareket edecek: etkilenenler ile yargı, güvenlik yetkilileri ve yönetim arasında. Belediye aktörleri ile federal hükümet arasındaki doğrudan değişim, kalıcı bir diyalog formatı çerçevesinde devam edecektir.