TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye’mizin turizmdeki ve kültürel alandaki başarısı bütün Dünya insanlarının yararına olacaktır. 2019 Yılından sonra Turist sayısında ve buna bağlı milli gelirde yeni rekorlara imza atacağız. TUTAP olarak yurt içi ve dışı Başkanlarımız başta olmak üzere, yeni bir tanıtma seferberliği başlatıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu yıl tüm Dünya Türkiye’yi ve başarılarını konuşacak dedi.
Yıldız, Kültür ve turizm, insanlar arasındaki kültürel etkileşimi artırarak dünya barışına katkıda bulunabilir.

Güzel sanatlar da bu kültürel etkileşimde önemli bir rol oynar ve insanların sanat yoluyla farklı kültürleri tanıması ve anlaması için bir araç olabilir. Tanıtma, Kültür Varlıkları ve Güzel sanatlar Genel Müdürlükleri, kültür ve turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmaya odaklanmış kurumsal yapılarımızdır. Bu amaçla, kültürel mirasın korunması, turizm faaliyetlerinin yönetimi, turizm tanıtımı ve turizm eğitimi gibi konularda çalışmalar yürütmekte olan bu önemli kurumlarımıza bu güne kadar olduğu gibi TUTAP ( Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu ) olarak bundan sonrada destek olacağız dedi.
TUTAP Başkanı Yıldız, bir yapay zekâ modeli uygulayarak somut bir katkıda bulunulabilir kültür ve turizm sektörlerinin gelişmesi ve kültürel mirasın korunması için farkındalık yaratmak ve insanları bilgilendirmek için kullanılabilir. Somut olmayan kültürel miras, insanların gelenekleri, ritüelleri, sanatları, sözlü gelenekleri, müzikleri, dansları, oyunları, dil ve dilbilgisi gibi maddi olmayan kültürel unsurları ifade eder. Bu miras, insanların yaşam tarzları, inançları, değerleri ve toplumsal yapıları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yıldız, Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, toplumun kültürel kimliğinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur. Bu nedenle, somut olmayan kültürel mirasın geliştirilmesi için aşağıdaki adımların atılması önem arz etmektedir dedi.

FİKRET YILDIZ, UNESCO DA EN FAZLA UNSURA SAHİP VE SAYGINLIĞI OLAN ÜLKELER ARASINDAYIZ

Yıldız, UNESCO kültür ve eğitim alanlarında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve dünya miraslarının korunmasına yönelik çalışmalar yapan önemli bir kuruluştur. UNESCO’nun amacı, kültürel çeşitliliğin korunması, bilimsel ve kültürel gelişmenin teşvik edilmesi ve kültürler arası diyalogun artırılmasıdır. Şahsi olarak düşüncem kültür ve turizm sektörlerinin gelişmesinin, insanlar arasındaki kültürel etkileşimi artırarak dünya barışına katkıda bulunabileceği ve ihmal edilmemesi gereken bir gerçektir dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin en pozitif yüzü olan UNESCO’nun kültürel mirasın korunması ve kültürler arası diyalogun artırılması için önemli bir rol oynadığını düşünüyorum diyen TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, bu güne kadar TUTAP, 6 unsurumuzun Dünya miras geçici listesine alınmasına öncülük yapmış ve dört tanesinin başvuru dosyalarını hazırlamıştır. Bu ülkemizde bir STK’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği emsali olmayan bir başarıdır dedi. Yıldız, Ülkemizde ve Dünya da Dünya Miras alanlarında düzenlen ilk uluslararası” FOTO SAFARİ” Projesi ve Dünya’nın en büyük Turizm fuarlarına Dünya miras unsurları ile katılan ilk ülke olma gururunu da Ülkemize yaşatan TUTAP, Kazakistan Cumhuriyetinden Devlet Şeref Madalyası ve TÜRKSOY’dan ödül alarak onurlandırılmıştır dedi. TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, Ülkemizin tanıtımına katkı sunan binlerce kişiye Kültür ve Turizm Elçisi Beratı takdim eden TUTAP, Uluslararası 6 ödül töreni organize etmiştir. Ayrıca TUTAP, TRT Haber ve AVAZ kanallarında sekiz yıl boyunca “DÜNYA MİRASI TÜRKİYE” programını hazırlamıştır dedi ve TRT Haberde 4 yıl boyunca programları sunduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dışında TÜRSAB, TÜRKSOY TBBB VE TOBB gibi önemli kurumlar ile işbirliği yapılarak birlikte hareket edildiğini ifade eden Yıldız, Türk Cumhuriyetleri ile karşılıklı olarak tanıtım çalışmaları yapılması adına adımlar attıklarını ve projeler hazırladıklarını ifade etti.

DAHA NELER YAPABİLİRİZ VE ÖNERİLERİMİZ

TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, Liyakat, tecrübe, bilgi ve sahip olunan donanımın ülkemizin tanıtımında ve marka değerinin artırılmasında büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bu çerçevede bazı öneri ve beklentilerimiz vardır dedi.
1. Toplumun katılımı: Somut olmayan kültürel miras, genellikle toplumun ortak belleğinde yaşar. Bu nedenle, somut olmayan kültürel mirasın geliştirilmesinde toplumun aktif katılımı önemlidir. Toplumun farklı kesimleri, kültürel mirasın korunması için birlikte çalışabilir ve mirası gelecek nesillere aktarabilir.
2. Eğitim ve bilinçlendirme: Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için toplumun bilinçli olması gerekir. Bu nedenle, eğitim kurumları, medya ve diğer iletişim araçları, kültürel mirasın önemini vurgulayabilir ve toplumu bu konuda bilinçlendirebilir.
3. Dijitalleşme: Somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. Dijital teknolojiler, somut olmayan kültürel mirası korumak ve daha geniş bir kitleyle paylaşmak için kullanılabilir.
4. Yenilikçi yaklaşımlar: Somut olmayan kültürel mirasın geliştirilmesi için yenilikçi yaklaşımlar kullanılabilir. Örneğin, somut olmayan kültürel mirasın turizm faaliyetlerine dâhil edilmesi, mirasın ekonomik değerinin artırılmasına ve korunmasına yardımcı olabilir.
5. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Kurullarımıza, Turizm ve Tanıtma Politikaları Kurulu’nun ilave edilmesinin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza bu önerimizi ileteceğiz.
TUTAP Başkanı Yıldız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Turizm odaklı 2023 hedeflerine ulaşılması adına gayret etmeliyiz, Kamuoyunun takdirle izlediği ve gönüllere taht kurmuş çok değerli sanatçılarımızın TUTAP’ destek olmaları bizleri çok memnun etmiştir. Başta tanıtım yüzümüz Sayın Tamer Karadağlı ve Sayın Orhan Gencebay’a şükranlarımı sunarım. Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri değerlendirip doğru tanıtımlar ile hedef kitlelere ulaşabilirsek, yakın zamanda bu hedeflerin çok daha fazla üzerine çıkacağımıza inancımız tamdır. TUTAP olarak 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde 2019 yılında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek turist sayısı ve turizmden elde edilen milli gelirine ulaşılmıştır. Yıldız, İlgili kurumların ve STK’ların işbirliği yapması, birlikten güç doğar inancı ile hareket edildiği zaman neler başarabileceğimizi geçmişte ispatladık, bundan sonra Turizm alanında daha büyük hedeflere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ulaşacağımıza inancımız tamdır diyerek sözlerini tamamladı.