İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına  Kanal İstanbul Projesi 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli “Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne” itiraz etmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

Bayram tatilinde 38 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilinde 38 kişi hayatını kaybetti

İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği, İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleriyle plan değişikliğinin iptalini istedi.

Mahkeme iptal etti

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, ““15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” kararıyla Kanal İstanbul’un imar planının iptal edilmesi kararına vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un imar planının iptal edildiğini, “tanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu.” sözleriyle duyurdu.