Kahramanmaraşlı ünlü Şair ve Yazar Celalettin Kurt'un Aydiba isimli kitabı Alaska Yayınları'ndan çıktı. Atlılar Gelir Bir Gün, Bahara Kaç Var, Sessiz Uğultular bölümlerinden oluşan şiir kitabı çıktığı ilk günden bugüne okuyucuların ilgisini çekti.  Okuyuculardan tam not alan eseri kitabseverler Alaskakitap.com'un yanı sıra Kitapyurdu, DR, Idefix gibi onlarca kitabevinden satın alabilirler. Kitabın arka kapak yazısında kitap ile aynı ismi taşıyan Âydiba isimli şiir yer aldı.

"O söylediğin türkü bir Maraş türküsüdür Aydibâ
Âşık Nizarî kavlince kerem ayaklı içli bir türkü
Ne zaman dinlesem hüzünlenirim, efkâra bürünürüm
Esrikleşirim, kendimden geçerim mânâlı sözleriyle
Sen söylediğinde, senden dinlediğimde daha bir özge
Ererim faslına ezgilerinin, yüreklenirim, aşkla dirilirim
Elim tezeneye değer, tezenem tellere çarpar inceden ince
-Ah sevda türkülerinin hepsi gülce, Aydibâ nazenince
Bir poyraz esintisidir, bir yaralı Hüseynî sancısı
Dilinden ılık ılık dökülen yarı mavili hüzünlü sesler
Dağlara çarpar, ünlenir yankısı vurur yüreğime
Bir kavgaya tutulur, bölünür tam ortadan ikiye
Bir yanı sen olursun yüreğimin, bir yanı ben olurum
Sesin sesime değer, nefesin nefesime terennümlerinle
Senin yorumun bir selce, aşkı söyle, sevdayı sesince
-Ah sevda türkülerinin hepsi gülce, Aydibâ nazenince"

CELALETTİN KURT KİMDİR?

İlber Ortaylı: “Boş duran insan pek fazla yaşamaz” İlber Ortaylı: “Boş duran insan pek fazla yaşamaz”

1960 yılında Elbistan'da doğdu. (Babasının ismi Hacı Ali anne-sinin ismi Fethiye’dir. İlkokulu Elbistan İstiklâl İlkokulunda, orta-okulu Mükrimin Halil Yinanç ortaokulunda, liseyi Mükrimin Halil Yinanç Lisesinde bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Atatürk Eği-tim Enstitüsünde tamamlayarak (1980 yılında) müzik öğretmeni olarak öğretmenliğe başladı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğ-retmenlik ve idarecilik görevi yaptı. 2007 yılında, emekli oldu… 
Lise yıllarında kendisine verilen okul duvar gazetesi çıkarma görevi, Celalettin Kurt’u edebiyata ve yazmaya teşvik etti. Ba-haettin Karakoç’un şiirlerinden etkilenerek şiire başlayan Kurt’un, edebî türündeki sanat çalışmaları Dolunay, Türk Ede-biyatı, Bizim Ocak, Nizâm-ı Âlem, Uzun Sokak, Erguvan, Ko-nevi, Yeni Horon… Kar Çiçeği, Güneysu, Seviye, Devinim, Kümbet, Karahindiba, Gök Çekimi, Gündönümü, Millî Eğitim, Tebeşir, Bizim Kalemler, Yeni Ufuk, Destina, Kültür Dünyası, Berceste, Somuncu Baba, Somuncu Baba Çocuk, Türkiye Ço-cuk, Şafak Çocuk, Elbistan'ın Sesi, Bizim Elbistan, Kaynarca, Gündüz gibi gazete, dergi ve yayın organlarında yayımlandı…
Nesir yazılarında, genellikle fikrî ve hayatın günlük işleyişine ait konuları ele alan Celalettin Kurt, şiirlerinde aşk, özlem, yurt sevgisi, millî duygular ve zaman zaman da sosyal konuları iş-ledi. Şiirlerinde şekil bakımından ağırlıklı olarak halk şiirinin dörtlük ve heceye dayalı biçim özelliklerini kullanmakla birlikte divan şiirinin ve serbest şiirin biçim özelliklerinden de faydala-narak kendine özgü bir şiir tarzı geliştirdi. 

Celalettin Kurt, bir dönem Gündönümü Sanat-Edebiyat, Tebe-şir Sanat-Edebiyat, Şardağı Sanat-Edebiyat dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Türkiye genelinde açılan şiir yarışmala-rında on bir Türkiye birinciliği, yedi Türkiye ikinciliği, üç Türkiye üçüncülüğü ve altısı da mansiyon olmak üzere çeşitli ödüllerin sahibi oldu. 2007 Polatlı Belediyesi “Kahramanlık Türküleri Beste Yarışması” nda birincilik ödülü aldı. Ayrıca Kadıköy Be-lediyesi Türk Sanat Müziği Güfte Yarışması ve Rize Belediyesi Çay Konulu Güfte Yarışması ödüllerini aldı...
1999 Yılında “Türkiye Çocuk Dergisi” tarafından, çocuk edebi-yatına gösterdiği önemli katkılardan dolayı “Yılın Öğretmeni” seçildi. Şairin şiirlerinden bazıları çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi. TRT Türk Sanat Müziği Repertuvarına sözleri ken-disine ait sekiz eseri girdi. Kendi bestelediği eserleri, yine çeşit-li sanatçıların kaset-albüm çalışmalarında okundu… 
Celalettin Kurt, şiirlerini; Gönlünüz Çiçek Tarlası, Üç Gül Düştü Gönlümüzden (müşterek),  Çiçekler Artık Solmasın, Gülnare, Adın Kaldı Yüreğimde, Dibâce-i Aşk, Mavi Kuşun Rüyası… O Amcalar, Türkülerin Gül Sesi, Kar Beyaz Ölüm, Gül Yüzlü Ço-cuk, Bu Türküyü Senle Söylemek Vardı, Ferahnaz, İçimden İstanbul Geçen Şiirler, İki Ses Bir Nefes (Lale İsmayil ile müş-terek), Erguvan Gazeli isimli kitaplarında yayımladı.
Celalettin Kurt’un şiir türünden başka Sevgiyle Dirilen Hayat isimli hikâye türünde; Yine de İdealizm isimli deneme türünde; Elbistanlı Şairler Antolojisi –I, Elbistanlı Şairler Antolojisi –II, Ekinözülü Şairler Antolojisi- Nurhaklı Şairler Antolojisi (Müşte-rek) adlı antoloji türünde… Dile Gelen Elbistan (müşterek), Dünde Kalan Elbistan (müşterek) ve Dünden Bugüne Elbistan (müşterek) isimli araştırma türünde; Ahmet Cansız Güllü (müş-terek) isimli monografi, Her Yanım Çığlık (müşterek) antoloji türünde yayımlanmış eserleri bulunmaktadır.