Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan iletişim sektöründeki kullanım davranışına ilişkin araştırmada, 16-74 yaş aralığındaki Alman vatandaşlarının yüzde 6'sının hayatlarında hiç internete girmediği belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre 65-74 yaşları arasındaki yaşlı nüfusun yüzde 17'si hiç internet kullanmadı. Hayatlarında hiç internete girmemiş 45 yaş altı insanların oranı ise yaklaşık yüzde 2 olarak açıklandı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre ülkede toplam 3,4 milyon kişinin hayatlarında hiç internet kullanmadığı tespit edildi. Avrupa Birliği ülkelerinde internet kullanmayanların toplam nüfusa oranı ortalama yüzde 7 olarak biliniyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) 2022'deki raporuna göre, dünya nüfusunun yaklaşık 3'te birinin yani ortalama 2,7 milyar insanın internete erişimi yok.